Cassadee

11 tekstów – auto­rem jest Cas­sa­dee.

Mo­je życie - jest jak zam­knięty rozdział
W pa­mięci nie ut­rzy­muje się już żad­ne wspomnienie.
Kar­tki pa­miętni­ka nic nie mówią
Zam­knięte w swo­jej ciszy trwają.
A ser­ce nie pomaga
Od­twarza ob­ra­zy dru­giego życia.
Za­ginełam w czasie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 stycznia 2010, 17:02

Za­ginełam - w la­biryn­cie moich słów
Nie pa­miętam - moich kłamstw
I za­pom­niałam - o wszys­tkich dob­rych i złych dniach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 stycznia 2010, 16:04

Mężczyznę można by wy­kas­tro­wać jed­nym zda­niem:Wolę, abyś był moim przy­jacielem niż kochankiem. 

myśl • 19 grudnia 2009, 22:20

Szko­da,że ta miłość oka­zała się być niewierną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2009, 17:44

Ma­leńki świat za­walił się,
Czy­jeś ser­duszko przes­tało bić.
Mi­mo łez, Bóg nie poz­wa­la wrócić jej,
Odeszła już...
Tak, te­raz prag­niesz cofnąć czas,
Przywrócić to co miało sens.
Żałujesz, że zab­rałaś jej
Naj­piękniej­sze życia chwile...

Tak,odeszła już...
Tak,kruszy­na twa... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 listopada 2009, 19:30

Miłość to im­pulsyw­na przyjaźń 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 listopada 2009, 14:01

Śpisz spo­koj­nie tak,
w kącie po­zytyw­ka gra.
Oni zacze­li swój bal,
ty­siące tańczących par.
Stoi w kącie tam,
jed­na z sa­mot­nych lal.
W oczach żal ta­ki ma,
-Mówi, że go zna...

A on inną ma,
jedną z wiel­kim dam.
Obudź się mała dziewczynko!
Dla miłości stra­ciłaś wszystko! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 października 2009, 18:01

Mówił "kocham"
so­bie do lustra,
Pat­rzył na zdjęcie
całował usta,
Pat­rzył na nią
maśla­nym wzrokiem,
Lecz ona odeszła
szyb­kim krokiem.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 października 2009, 19:21

"...Świat jest teat­rem...ak­to­rami ludzie..." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 października 2009, 17:33

Tam się kończy Two­je dobro...
Gdzie zaczy­na się krzyw­da innych... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 października 2009, 19:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność